TYT AYT Biyoloji - DUT

Canlıların Ortak Özellikleri - Test 1 - Sayfa 1 Çözümler
İnorganik Bileşikler Organik Bileşikler - Test 2 - Sayfa 3 Çözümler
Karbonhidratlar - Test 3 - Sayfa 5 Çözümler
Yağlar Proteinler - Test 4 - Sayfa 7 Çözümler
Enzimler - I - Test 5 - Sayfa 9 Çözümler
Enzimler - II - Test 6 - Sayfa 11 Çözümler
Vitaminler • ATP - Test 7 - Sayfa 13 Çözümler
Nükleik Asitler Hormonlar - Test 8 - Sayfa 15 Çözümler
Hücresel Yapılar - I - Test 9 - Sayfa 17 Çözümler
Hücresel Yapılar - II - Test 10 - Sayfa 19 Çözümler
Hücre Zarında Madde Alış Verişi - I - Test 11 - Sayfa 21 Çözümler
Hücre Zarında Madde Alış Verişi - II - Test 12 - Sayfa 23 Çözümler
Sınıflandırmanın Tarihî Gelişimi - Test 13 - Sayfa 25 Çözümler
Bakteriler ve Arkeler - Test 14 - Sayfa 27 Çözümler
Protista ve Mantarlar Âlemi - Test 15 - Sayfa 29 Çözümler
Bitkiler Âlemi - Test 16 - Sayfa 31 Çözümler
Hayvanlar Âlemi - Test 17 - Sayfa 33 Çözümler
Virüsler - Test 18 - Sayfa 35 Çözümler
Mitoz Bölünme - Test 19 - Sayfa 37 Çözümler
Eşeysiz Üreme - Test 20 - Sayfa 39 Çözümler
Mayoz Bölünme - Test 21 - Sayfa 41 Çözümler
Eşeyli Üreme - Test 22 - Sayfa 43 Çözümler
Kalıtım - I - Test 23 - Sayfa 45 Çözümler
Kalıtım - II - Test 24 - Sayfa 47 Çözümler
Kalıtım - III - Test 25 - Sayfa 49 Çözümler
Kalıtım - IV - Test 26 - Sayfa 51 Çözümler
Ekosistem Ekolojisi - Test 27 - Sayfa 53 Çözümler
Beslenme Şekilleri - Test 28 - Sayfa 55 Çözümler
Madde ve Enerji Akışı - Test 29 - Sayfa 57 Çözümler
Güncel Çevre Sorunları - Test 30 - Sayfa 59 Çözümler
Sinir Sistemi - I - Test 31 - Sayfa 61 Çözümler
Sinir Sistemi - II - Test 32 - Sayfa 63 Çözümler
Endokrin Sistemi - I - Test 33 - Sayfa 65 Çözümler
Endokrin Sistemi - II - Test 34 - Sayfa 67 Çözümler
Duyu Organları - I - Test 35 - Sayfa 69 Çözümler
Duyu Organları - II - Test 36 - Sayfa 71 Çözümler
İskeletin Yapısı ve Özellikleri - Test 37 - Sayfa 73 Çözümler
Kas Sistemi - Test 38 - Sayfa 75 Çözümler
Sindirim Sistemi - I - Test 39 - Sayfa 77 Çözümler
Sindirim Sistemi - II - Test 40 - Sayfa 79 Çözümler
Dolaşım Sistemi - I - Test 41 - Sayfa 81 Çözümler
Dolaşım Sistemi - II - Test 42 - Sayfa 83 Çözümler
Dolaşım Sistemi - III - Test 43 - Sayfa 85 Çözümler
Dolaşım Sistemi - IV - Test 44 - Sayfa 87 Çözümler
Solunum Sistemi - I - Test 45 - Sayfa 89 Çözümler
Solunum Sistemi - II - Test 46 - Sayfa 91 Çözümler
Boşaltım Sistemi - I - Test 47 - Sayfa 93 Çözümler
Boşaltım Sistemi - II - Test 48 - Sayfa 95 Çözümler
Üreme Sistemi - I - Test 49 - Sayfa 97 Çözümler
Üreme Sistemi - II - Test 50 - Sayfa 99 Çözümler
Komünite Ekolojisi - Test 51 - Sayfa 101 Çözümler
Popülasyon Ekolojisi - Test 52 - Sayfa 103 Çözümler
Genden Proteine - I - Test 53 - Sayfa 105 Çözümler
Genden Proteine - II - Test 54 - Sayfa 107 Çözümler
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji - Test 55 - Sayfa 109 Çözümler
Fotosentez - Test 56 - Sayfa 111 Çözümler
Fotosentez - Kemosentez - Test 57 - Sayfa 113 Çözümler
Solunum - I - Test 58 - Sayfa 115 Çözümler
Solunum - II - Test 59 - Sayfa 117 Çözümler
Bitki Fizyolojisi - I - Test 60 - Sayfa 119 Çözümler
Bitki Fizyolojisi - II - Test 61 - Sayfa 121 Çözümler
Bitki Fizyolojisi - III - Test 62 - Sayfa 123 Çözümler
Bitki Fizyolojisi - IV - Test 63 - Sayfa 125 Çözümler
Canlılar ve Çevre - Test 64 - Sayfa 127 Çözümler

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

[email protected]