11.Sınıf Sayısal - KİMYA SÖMESTİR KAMP KİTABI FÖY - 3

Atomun Kuantum Modeli - I - Test 1 Çözümler
Atomun Kuantum Modeli - II - Test 2 Çözümler
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri - I - Test 3 Çözümler
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri - II - Test 4 Çözümler
Periyodik Özellikler - I - Test 5 Çözümler
Periyodik Özellikler - II - Test 6 Çözümler
Elementleri Tanıyalım - Test 7 Çözümler
Yükseltgenme Basamakları - Test 8 Çözümler
Gazların Özellikleri - Test 9 Çözümler
Gaz Yasaları - I - Test 10 Çözümler
Gaz Yasaları - II - Test 11 Çözümler
İdeal Gaz Yasası - I - Test 12 Çözümler
İdeal Gaz Yasası - II - Test 13 Çözümler
Gazlarda Kinetik Teori - Test 14 Çözümler
Gaz Karışımları - I - Test 15 Çözümler
Gaz Karışımları - II - Test 16 Çözümler
Gaz Karışımları - III - Test 17 Çözümler
Gerçek Gazlar - I - Test 18 Çözümler
Gerçek Gazlar - II - Test 19 Çözümler
Çözücü-Çözünen Etkileşimleri - Test 20 Çözümler
Derişim Birimleri - I - Test 21 Çözümler
Derişim Birimleri - II - Test 22 Çözümler
Derişim Birimleri - III - Test 23 Çözümler
Derişim Birimleri - IV - Test 24 Çözümler

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

[email protected]