AYT EDEBİYAT DİF - 2023 - TEK KİTAP

ÖRNEK SORULAR Çözümler
TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - Test 1 - Sayfa 6 Çözümler
TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - Test 2 - Sayfa 15 Çözümler
TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - Test 3 - Sayfa 20 Çözümler
TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - Test 4 - Sayfa 30 Çözümler
TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - Test 5 - Sayfa 32 Çözümler
TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - Test 6 - Sayfa 36 Çözümler
TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - Test 7 - Sayfa 37 Çözümler
TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - Test 8 - Sayfa 39 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
ŞİİR - Test 1 - Sayfa 12 Çözümler
ŞİİR - Test 2 - Sayfa 14 Çözümler
ŞİİR - Test 3 - Sayfa 19 Çözümler
ŞİİR - Test 4 - Sayfa 29 Çözümler
ŞİİR - Test 5 - Sayfa 31 Çözümler
ŞİİR - Test 6 - Sayfa 33 Çözümler
ŞİİR - Test 7 - Sayfa 35 Çözümler
ŞİİR - Test 8 - Sayfa 37 Çözümler
ŞİİR - Test 9 - Sayfa 39 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK ŞİİRİ - İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI - Test 1 - Sayfa 5 Çözümler
İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK ŞİİRİ - İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI - Test 2 - Sayfa 10 Çözümler
İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK ŞİİRİ - İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI - Test 3 - Sayfa 17 Çözümler
İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK ŞİİRİ - İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI - Test 4 - Sayfa 25 Çözümler
İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK ŞİİRİ - İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI - Test 5 - Sayfa 33 Çözümler
İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK ŞİİRİ - İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI - Test 6 - Sayfa 35 Çözümler
İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK ŞİİRİ - İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI - Test 7 - Sayfa 37 Çözümler
İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK ŞİİRİ - İSLAMİYET ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI - Test 8 - Sayfa 39 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
DIVAN ŞIIRI - DIVAN EDEBIYATINDA NESIR - Test 1 - Sayfa 5 Çözümler
DIVAN ŞIIRI - DIVAN EDEBIYATINDA NESIR - Test 2 - Sayfa 10 Çözümler
DIVAN ŞIIRI - DIVAN EDEBIYATINDA NESIR - Test 3 - Sayfa 26 Çözümler
DIVAN ŞIIRI - DIVAN EDEBIYATINDA NESIR - Test 4 - Sayfa 35 Çözümler
DIVAN ŞIIRI - DIVAN EDEBIYATINDA NESIR - Test 5 - Sayfa 37 Çözümler
DIVAN ŞIIRI - DIVAN EDEBIYATINDA NESIR - Test 6 - Sayfa 39 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR - Test 1 - Sayfa 7 Çözümler
BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR - Test 2 - Sayfa 16 Çözümler
BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR - Test 3 - Sayfa 27 Çözümler
BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR - Test 4 - Sayfa 29 Çözümler
BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR - Test 5 - Sayfa 31 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ - I - Test 1 - Sayfa 11 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ - I - Test 2 - Sayfa 22 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ - I - Test 3 - Sayfa 33 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ - I - Test 4 - Sayfa 35 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ - I - Test 5 - Sayfa 37 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ - I - Test 6 - Sayfa 39 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ - II - Test 1 - Sayfa 8 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ - II - Test 2 - Sayfa 21 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ - II - Test 3 - Sayfa 33 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ - II - Test 4 - Sayfa 35 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ - II - Test 5 - Sayfa 37 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ - II - Test 6 - Sayfa 39 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
ÖYKÜLEYİCİ EDEBÎ METİNLER - HIKÂYE - DEDE KORKUT HIKÂYELERI - HALK HIKÂYESI - CENKNAME - MESNEVI - Test 1 - Sayfa 7 Çözümler
ÖYKÜLEYİCİ EDEBÎ METİNLER - HIKÂYE - DEDE KORKUT HIKÂYELERI - HALK HIKÂYESI - CENKNAME - MESNEVI - Test 2 - Sayfa 15 Çözümler
ÖYKÜLEYİCİ EDEBÎ METİNLER - HIKÂYE - DEDE KORKUT HIKÂYELERI - HALK HIKÂYESI - CENKNAME - MESNEVI - Test 3 - Sayfa 23 Çözümler
ÖYKÜLEYİCİ EDEBÎ METİNLER - HIKÂYE - DEDE KORKUT HIKÂYELERI - HALK HIKÂYESI - CENKNAME - MESNEVI - Test 4 - Sayfa 25 Çözümler
ÖYKÜLEYİCİ EDEBÎ METİNLER - HIKÂYE - DEDE KORKUT HIKÂYELERI - HALK HIKÂYESI - CENKNAME - MESNEVI - Test 5 - Sayfa 27 Çözümler
ÖYKÜLEYİCİ EDEBÎ METİNLER - HIKÂYE - DEDE KORKUT HIKÂYELERI - HALK HIKÂYESI - CENKNAME - MESNEVI - Test 6 - Sayfa 29 Çözümler
ÖYKÜLEYİCİ EDEBÎ METİNLER - HIKÂYE - DEDE KORKUT HIKÂYELERI - HALK HIKÂYESI - CENKNAME - MESNEVI - Test 7 - Sayfa 31 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİNDE HİKÂYE - Test 1 - Sayfa 7 Çözümler
TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİNDE HİKÂYE - Test 2 - Sayfa 16 Çözümler
TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİNDE HİKÂYE - Test 3 - Sayfa 27 Çözümler
TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİNDE HİKÂYE - Test 4 - Sayfa 29 Çözümler
TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİNDE HİKÂYE - Test 5 - Sayfa 31 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
MASAL/FABL - DESTAN/EFSANE - Test 1 - Sayfa 5 Çözümler
MASAL/FABL - DESTAN/EFSANE - Test 2 - Sayfa 13 Çözümler
MASAL/FABL - DESTAN/EFSANE - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
ROMANIN TANIMI VE GENEL ÖZELLIKLERI - TANZIMAT, SERVETIFÜNUN VE MILLÎ EDEBIYAT DÖNEMI’NDE ROMAN - Test 1 - Sayfa 7 Çözümler
ROMANIN TANIMI VE GENEL ÖZELLIKLERI - TANZIMAT, SERVETIFÜNUN VE MILLÎ EDEBIYAT DÖNEMI’NDE ROMAN - Test 2 - Sayfa 18 Çözümler
ROMANIN TANIMI VE GENEL ÖZELLIKLERI - TANZIMAT, SERVETIFÜNUN VE MILLÎ EDEBIYAT DÖNEMI’NDE ROMAN - Test 3 - Sayfa 25 Çözümler
ROMANIN TANIMI VE GENEL ÖZELLIKLERI - TANZIMAT, SERVETIFÜNUN VE MILLÎ EDEBIYAT DÖNEMI’NDE ROMAN - Test 4 - Sayfa 27 Çözümler
ROMANIN TANIMI VE GENEL ÖZELLIKLERI - TANZIMAT, SERVETIFÜNUN VE MILLÎ EDEBIYAT DÖNEMI’NDE ROMAN - Test 5 - Sayfa 29 Çözümler
ROMANIN TANIMI VE GENEL ÖZELLIKLERI - TANZIMAT, SERVETIFÜNUN VE MILLÎ EDEBIYAT DÖNEMI’NDE ROMAN - Test 6 - Sayfa 31 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ROMAN - I - Test 1 - Sayfa 7 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ROMAN - I - Test 2 - Sayfa 24 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ROMAN - I - Test 3 - Sayfa 26 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ROMAN - I - Test 4 - Sayfa 28 Çözümler
CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ROMAN - I - Test 5 - Sayfa 30 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
Cumhuriyet Döneminde Roman - II - Test 1 - Sayfa 9 Çözümler
Cumhuriyet Döneminde Roman - II - Test 2 - Sayfa 27 Çözümler
Cumhuriyet Döneminde Roman - II - Test 3 - Sayfa 29 Çözümler
Cumhuriyet Döneminde Roman - II - Test 4 - Sayfa 31 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
TİYATRO - GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU - Test 1 - Sayfa 5 Çözümler
TİYATRO - GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU - Test 2 - Sayfa 13 Çözümler
TİYATRO - GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
MODERN TÜRK TİYATROSU - Test 1 - Sayfa 9 Çözümler
MODERN TÜRK TİYATROSU - Test 2 - Sayfa 27 Çözümler
MODERN TÜRK TİYATROSU - Test 3 - Sayfa 29 Çözümler
MODERN TÜRK TİYATROSU - Test 4 - Sayfa 31 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
ÖĞRETİCİ METİNLER - Test 1 - Sayfa 9 Çözümler
ÖĞRETİCİ METİNLER - Test 2 - Sayfa 27 Çözümler
ÖĞRETİCİ METİNLER - Test 3 - Sayfa 29 Çözümler
ÖĞRETİCİ METİNLER - Test 4 - Sayfa 31 Çözümler
ÖRNEK SORULAR Çözümler
İLETİŞİM - DİNLEME TÜRLERİ - SUNU - HAZIRLIKLI KONUŞMA - AÇIK OTURUM - MÜNAZARA - Test 1 - Sayfa 4 Çözümler
İLETİŞİM - DİNLEME TÜRLERİ - SUNU - HAZIRLIKLI KONUŞMA - AÇIK OTURUM - MÜNAZARA - Test 2 - Sayfa 10 Çözümler
İLETİŞİM - DİNLEME TÜRLERİ - SUNU - HAZIRLIKLI KONUŞMA - AÇIK OTURUM - MÜNAZARA - Test 3 - Sayfa 12 Çözümler

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

[email protected]