AYT COĞRAFYA DİF - 2023 - TEK KİTAP

ORNEK SORUAR Çözümler
DOĞAL SİSTEMLER: BİYOÇEŞİTLİLİK - EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ - MADDE DÖNGÜLERİ - Test 1 - Sayfa 7 Çözümler
DOĞAL SİSTEMLER: BİYOÇEŞİTLİLİK - EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ - MADDE DÖNGÜLERİ - Test 2 - Sayfa 14 Çözümler
DOĞAL SİSTEMLER: BİYOÇEŞİTLİLİK - EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ - MADDE DÖNGÜLERİ - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
DOĞAL SİSTEMLER: EKSTREM DOĞA OLAYLARI - KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ - Test 1 - Sayfa 7 Çözümler
DOĞAL SİSTEMLER: EKSTREM DOĞA OLAYLARI - KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ - Test 2 - Sayfa 14 Çözümler
DOĞAL SİSTEMLER: EKSTREM DOĞA OLAYLARI - KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: NÜFUS POLİTİKALARI - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE GELİŞİMİ - Test 1 - Sayfa 8 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: NÜFUS POLİTİKALARI - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE GELİŞİMİ - Test 2 - Sayfa 14 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: NÜFUS POLİTİKALARI - ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE GELİŞİMİ - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: ŞEHİRLERİN ETKİ ALANLARI - TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER - GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ - Test 1 - Sayfa 3 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: ŞEHİRLERİN ETKİ ALANLARI - TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER - GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ - Test 2 - Sayfa 7 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: ŞEHİRLERİN ETKİ ALANLARI - TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER - GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ - Test 3 - Sayfa 14 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: ŞEHİRLERİN ETKİ ALANLARI - TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER - GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ - Test 4 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: EKONOMİK FAALİYETLER VE DOĞAL KAYNAKLAR - Test 1 - Sayfa 7 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: EKONOMİK FAALİYETLER VE DOĞAL KAYNAKLAR - Test 2 - Sayfa 13 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: EKONOMİK FAALİYETLER VE DOĞAL KAYNAKLAR - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’NİN EKONOMİ POLİTİKALARI - TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI - TÜRKİYE’DE TARIM - Test 1 - Sayfa 5 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’NİN EKONOMİ POLİTİKALARI - TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI - TÜRKİYE’DE TARIM - Test 2 - Sayfa 8 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’NİN EKONOMİ POLİTİKALARI - TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI - TÜRKİYE’DE TARIM - Test 3 - Sayfa 13 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’NİN EKONOMİ POLİTİKALARI - TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI - TÜRKİYE’DE TARIM - Test 4 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK - Test 1 - Sayfa 3 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK - Test 2 - Sayfa 8 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK - Test 3 - Sayfa 13 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK - Test 4 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI - TÜRKİYE’DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI - Test 1 - Sayfa 5 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI - TÜRKİYE’DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI - Test 2 - Sayfa 13 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI - TÜRKİYE’DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’DE SANAYİ - SANAYİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ - TÜRKİYE’NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ - Test 1 - Sayfa 7 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’DE SANAYİ - SANAYİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ - TÜRKİYE’NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ - Test 2 - Sayfa 14 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: TÜRKİYE’DE SANAYİ - SANAYİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ - TÜRKİYE’NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: HİZMET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ - ULAŞIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER - Test 1 - Sayfa 3 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: HİZMET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ - ULAŞIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER - Test 2 - Sayfa 13 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: HİZMET SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ - ULAŞIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: KÜRESEL TİCARET - TÜRKİYE TURİZMİ - Test 1 - Sayfa 7 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: KÜRESEL TİCARET - TÜRKİYE TURİZMİ - Test 2 - Sayfa 14 Çözümler
BEŞERÎ SİSTEMLER: KÜRESEL TİCARET - TÜRKİYE TURİZMİ - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER - KÜLTÜR BÖLGELERİ - JEOPOLİTİK KONUM - Test 1 - Sayfa 8 Çözümler
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER - KÜLTÜR BÖLGELERİ - JEOPOLİTİK KONUM - Test 2 - Sayfa 14 Çözümler
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER - KÜLTÜR BÖLGELERİ - JEOPOLİTİK KONUM - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER - Test 1 - Sayfa 9 Çözümler
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER - Test 2 - Sayfa 14 Çözümler
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER - ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - Test 1 - Sayfa 5 Çözümler
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER - ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - Test 2 - Sayfa 13 Çözümler
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER - ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
ÇEVRE VE TOPLUM: ÇEVRE SORUNLARI - Test 1 - Sayfa 6 Çözümler
ÇEVRE VE TOPLUM: ÇEVRE SORUNLARI - Test 2 - Sayfa 13 Çözümler
ÇEVRE VE TOPLUM: ÇEVRE SORUNLARI - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
ÇEVRE VE TOPLUM: DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ - Test 1 - Sayfa 5 Çözümler
ÇEVRE VE TOPLUM: DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ - Test 2 - Sayfa 13 Çözümler
ÇEVRE VE TOPLUM: DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
ÇEVRE VE TOPLUM: ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR - I - Test 1 - Sayfa 5 Çözümler
ÇEVRE VE TOPLUM: ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR - I - Test 2 - Sayfa 13 Çözümler
ÇEVRE VE TOPLUM: ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR - I - Test 3 - Sayfa 15 Çözümler
ORNEK SORULAR Çözümler
ÇEVRE VE TOPLUM: ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR - II - Test 1 - Sayfa 5 Çözümler
ÇEVRE VE TOPLUM: ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR - II - Test 2 - Sayfa 9 Çözümler
ÇEVRE VE TOPLUM: ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR - II - Test 3 - Sayfa 11 Çözümler

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

[email protected]