AYT COĞRAFYA DİF - 2024 - TEK KİTAP

Doğal Sistemler : Biyoçeşitlilik- Ekosistemlerin Unsurları - Enerji Akışı ve Madde Döngüleri - Örnek Sorular Çözümler
Doğal Sistemler : Biyoçeşitlilik- Ekosistemlerin Unsurları - Enerji Akışı ve Madde Döngüleri - Test 1 Çözümler
Doğal Sistemler : Biyoçeşitlilik- Ekosistemlerin Unsurları - Enerji Akışı ve Madde Döngüleri - Test 2 Çözümler
Doğal Sistemler : Biyoçeşitlilik- Ekosistemlerin Unsurları - Enerji Akışı ve Madde Döngüleri - Test 3 Çözümler
Doğal Sistemler : Ekstrem Doğa Olayları - Doğa Olaylarının Geleceği - Örnek Sorular Çözümler
Doğal Sistemler : Ekstrem Doğa Olayları - Doğa Olaylarının Geleceği - Test 1 Çözümler
Doğal Sistemler : Ekstrem Doğa Olayları - Doğa Olaylarının Geleceği - Test 2 Çözümler
Doğal Sistemler : Ekstrem Doğa Olayları - Doğa Olaylarının Geleceği - Test 3 Çözümler
Beşeri Sistemler : Nüfus Politikaları - Türkiyede Nüfus Politikaları - Örnek Sorular Çözümler
Beşeri Sistemler : Nüfus Politikaları - Türkiyede Nüfus Politikaları - Test 1 Çözümler
Beşeri Sistemler : Nüfus Politikaları - Türkiyede Nüfus Politikaları - Test 2 Çözümler
Beşeri Sistemler : Nüfus Politikaları - Türkiyede Nüfus Politikaları - Test 3 Çözümler
Beşeri Sistemler : Şehirlerin Etki Alanları - Türkiyede Yerleşim - Ekonomi, Şehirleşme ve Göç - Örnek Sorular Çözümler
Beşeri Sistemler : Şehirlerin Etki Alanları - Türkiyede Yerleşim - Ekonomi, Şehirleşme ve Göç - Test 1 Çözümler
Beşeri Sistemler : Şehirlerin Etki Alanları - Türkiyede Yerleşim - Ekonomi, Şehirleşme ve Göç - Test 2 Çözümler
Beşeri Sistemler : Şehirlerin Etki Alanları - Türkiyede Yerleşim - Ekonomi, Şehirleşme ve Göç - Test 3 Çözümler
Beşeri Sistemler : Şehirlerin Etki Alanları - Türkiyede Yerleşim - Ekonomi, Şehirleşme ve Göç - Test 4 Çözümler
Beşeri Sistemler : Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar - Örnek Sorular Çözümler
Beşeri Sistemler : Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar - Test 1 Çözümler
Beşeri Sistemler : Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar - Test 2 Çözümler
Beşeri Sistemler : Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar - Test 3 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyenin Ekonomi Politikaları - Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı - Türkiyede Tarım - Örnek Sorular Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyenin Ekonomi Politikaları - Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı - Türkiyede Tarım - Test 1 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyenin Ekonomi Politikaları - Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı - Türkiyede Tarım - Test 2 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyenin Ekonomi Politikaları - Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı - Türkiyede Tarım - Test 3 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyenin Ekonomi Politikaları - Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı - Türkiyede Tarım - Test 4 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyede Tarım ve Ormancılık- Türkiyede Hayvancılık - Test 1 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyede Tarım ve Ormancılık- Türkiyede Hayvancılık - Örnek Sorular Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyede Tarım ve Ormancılık- Türkiyede Hayvancılık - Test 2 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyede Tarım ve Ormancılık- Türkiyede Hayvancılık - Test 3 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyede Tarım ve Ormancılık- Türkiyede Hayvancılık - Test 4 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyede Madenler, Enerji Kaynakları ve Etkin Kullanımı - Örnek Sorular Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyede Madenler, Enerji Kaynakları ve Etkin Kullanımı - Test 1 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyede Madenler, Enerji Kaynakları ve Etkin Kullanımı - Test 2 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyede Madenler, Enerji Kaynakları ve Etkin Kullanımı - Test 3 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyede Sanayi - Türkiyenin İşlevsel Bölgeleri - Örnek Sorular Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyede Sanayi - Türkiyenin İşlevsel Bölgeleri - Test 1 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyede Sanayi - Türkiyenin İşlevsel Bölgeleri - Test 2 Çözümler
Beşeri Sistemler : Türkiyede Sanayi - Türkiyenin İşlevsel Bölgeleri - Test 3 Çözümler
Beşeri Sistemler : Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi - Ulaşımı Etkileyen Faktörler - Örnek Sorular Çözümler
Beşeri Sistemler : Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi - Ulaşımı Etkileyen Faktörler - Test 1 Çözümler
Beşeri Sistemler : Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi - Ulaşımı Etkileyen Faktörler - Test 2 Çözümler
Beşeri Sistemler : Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi - Ulaşımı Etkileyen Faktörler - Test 3 Çözümler
Beşeri Sistemler : Küresel Ticaret - Türkiyede Turizm - Örnek Sorular Çözümler
Beşeri Sistemler : Küresel Ticaret - Türkiyede Turizm - Test 1 Çözümler
Beşeri Sistemler : Küresel Ticaret - Türkiyede Turizm - Test 2 Çözümler
Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler : Kültür Bölgeleri - Jeopolitik Konum - Örnek Sorular Çözümler
Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler : Kültür Bölgeleri - Jeopolitik Konum - Test 1 Çözümler
Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler : Kültür Bölgeleri - Jeopolitik Konum - Test 2 Çözümler
Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler : Kültür Bölgeleri - Jeopolitik Konum - Test 3 Çözümler
Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler : Küreselleşen Dünya - Örnek Sorular Çözümler
Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler : Küreselleşen Dünya - Test 1 Çözümler
Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler : Küreselleşen Dünya - Test 2 Çözümler
Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler : Küreselleşen Dünya - Test 3 Çözümler
Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler : Ülkeler Arası Etkileşim - Örnek Sorular Çözümler
Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler : Ülkeler Arası Etkileşim - Test 1 Çözümler
Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler : Ülkeler Arası Etkileşim - Test 3 Çözümler
Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler : Ülkeler Arası Etkileşim - Test 4 Çözümler
Çevre ve Toplum : Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması - Örnek Sorular Çözümler
Çevre ve Toplum : Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması - Test 1 Çözümler
Çevre ve Toplum : Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması - Test 2 Çözümler
Çevre ve Toplum : Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması - Test 3 Çözümler
Çevre ve Toplum : Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri - Örnek Sorular Çözümler
Çevre ve Toplum : Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri - Test 1 Çözümler
Çevre ve Toplum : Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri - Test 2 Çözümler
Çevre ve Toplum : Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri - Test 3 Çözümler
Çevre ve Toplum : Doğal Çevrenin Sınırlılığı - Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları - Örnek Sorular Çözümler
Çevre ve Toplum : Doğal Çevrenin Sınırlılığı - Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları - Test 1 Çözümler
Çevre ve Toplum : Doğal Çevrenin Sınırlılığı - Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları - Test 2 Çözümler
Çevre ve Toplum : Doğal Çevrenin Sınırlılığı - Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları - Test 3 Çözümler
Çevre ve Toplum : Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Bireye Düşen Görevler - Örnek Sorular Çözümler
Çevre ve Toplum : Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Bireye Düşen Görevler - Test 1 Çözümler
Çevre ve Toplum : Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Bireye Düşen Görevler - Test 2 Çözümler
Çevre ve Toplum : Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Bireye Düşen Görevler - Test 3 Çözümler

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

[email protected]